Beste mensen,

Aan alle mooie dingen komt vroeg of laat een einde. Zo ook aan mijn werkzaamheden als huisarts. Op 30 mei 2018 zal ik mijn laatste spreekuur houden. Dan ga ik, na 36 jaar, stoppen met het huisartsenvak. Wij hebben in mevrouw De Haan en mevrouw Scheel twee enthousiaste opvolgers gevonden. In de komende maanden kunt u al kennis met ze maken. Ik heb er veel vertrouwen in dat zij de zorg voor uw gezondheid op een goede manier over gaan nemen.

Dit afscheid roept tegenstrijdige gevoelens bij mij op. Enerzijds verheug ik mij op de tijd die komt: ik zal dan de ruimte hebben voor al die dingen waar ik nu niet of onvoldoende aan toekom, zoals lezen, zeilen, fietsen en familie bezoek. Anderzijds zal ik het werk wel gaan missen en naast het werk ook degenen met wie ik samengewerkt heb. Maar het meest zal ik de contacten met mijn patiënten missen, met u dus. De verhalen en geschiedenissen die u mij toevertrouwd hebt, de gebeurtenissen en belevenissen (treurig of blij) die ik met u heb mogen meemaken. Ik neem bij mijn afscheid ‘een boek vol verhalen’ mee, warme herinneringen, een rijk bezit. Als u daar nog een bijdrage aan wilt leveren, bijvoorbeeld in de vorm van bepaalde herinneringen of een anekdote over dingen die wij samen hebben meegemaakt, dan zou ik het fijn vinden als u die op zou willen schrijven. Bij het afscheid zal er iemand zijn om eventuele brieven of teksten in ontvangst te nemen. Zo zou er een bundel verhalen kunnen ontstaan waar ik bijzonder blij mee zal zijn.

Rest mij nog de wens uit te spreken, dat het u allen goed gaat en in de toekomst goed zal blijven gaan. Mogelijk zie ik u nog in de komende maanden, zodat wij persoonlijk afscheid kunnen nemen.

In de tweede helft van mei kunt u een afspraak maken op een ‘afscheidsspreekuur’. Als u die dagen niet in de gelegenheid bent om dan een afspraak te maken, bent u van harte uitgenodigd om op de afscheidsreceptie te komen. Vermoedelijk zal dat zijn op donderdag 31 mei, op een nader te bepalen tijd en plaats. U kunt dan ook kennismaken met mevrouw De Haan en mevrouw Scheel. De aankondiging van de receptie zal gedaan worden in SGE Woensel, op de website en via onze nieuwsflits.

Met vriendelijke groeten,

H.W. van der MinneDelen

Informatie

Geplaatst
7 maart 2018

Onderwerp(en)
Uitgelicht
Meningokokkenziekte
Meningokokkenziekte
Geplaatst: 11 september 2018

Binnenkort ontvangen jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte.

Stoppen met roken
Stoppen met roken
Geplaatst: 11 september 2018

Lukt het niet om te stoppen met roken? Doe het samen! Geef uzelf op voor Stoptober, of meld uzelf aan voor een cursus 'Rookvrij! Ook jij?'

Bezoek het Taalpunt
Bezoek het Taalpunt
Geplaatst: 4 september 2018

Vanaf 17 september 2018 is het Taalpunt in SGE De Akkers te bezoeken. Iedere maandag van 09.30 tot 10.30 uur is er een consulent aanwezig.

Samenwerking Fontys & SGE
Samenwerking Fontys & SGE
Geplaatst: 3 september 2018

SGE heeft een samenwerkingsovereenkomst met Fontys Paramedische Hogeschool getekend. Lees meer.

Patiëntenfederatie
Patiëntenfederatie
Geplaatst: 30 augustus 2018

Op 23 augustus jl. heeft SGE een afvaardiging van de Patiëntenfederatie Nederland mogen ontvangen. De Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 170 patiënten- en consumentenorganisaties.

Verandertraject apotheek
Verandertraject apotheek
Geplaatst: 23 augustus 2018

Uw SGE apotheek wordt een SGE Zorgapotheek. Lees hier meer over dit verandertraject en wat dit voor u betekent.