Beste mensen,

Aan alle mooie dingen komt vroeg of laat een einde. Zo ook aan mijn werkzaamheden als huisarts. Op 30 mei 2018 zal ik mijn laatste spreekuur houden. Dan ga ik, na 36 jaar, stoppen met het huisartsenvak. Wij hebben in mevrouw De Haan en mevrouw Scheel twee enthousiaste opvolgers gevonden. In de komende maanden kunt u al kennis met ze maken. Ik heb er veel vertrouwen in dat zij de zorg voor uw gezondheid op een goede manier over gaan nemen.

Dit afscheid roept tegenstrijdige gevoelens bij mij op. Enerzijds verheug ik mij op de tijd die komt: ik zal dan de ruimte hebben voor al die dingen waar ik nu niet of onvoldoende aan toekom, zoals lezen, zeilen, fietsen en familie bezoek. Anderzijds zal ik het werk wel gaan missen en naast het werk ook degenen met wie ik samengewerkt heb. Maar het meest zal ik de contacten met mijn patiënten missen, met u dus. De verhalen en geschiedenissen die u mij toevertrouwd hebt, de gebeurtenissen en belevenissen (treurig of blij) die ik met u heb mogen meemaken. Ik neem bij mijn afscheid ‘een boek vol verhalen’ mee, warme herinneringen, een rijk bezit. Als u daar nog een bijdrage aan wilt leveren, bijvoorbeeld in de vorm van bepaalde herinneringen of een anekdote over dingen die wij samen hebben meegemaakt, dan zou ik het fijn vinden als u die op zou willen schrijven. Bij het afscheid zal er iemand zijn om eventuele brieven of teksten in ontvangst te nemen. Zo zou er een bundel verhalen kunnen ontstaan waar ik bijzonder blij mee zal zijn.

Rest mij nog de wens uit te spreken, dat het u allen goed gaat en in de toekomst goed zal blijven gaan. Mogelijk zie ik u nog in de komende maanden, zodat wij persoonlijk afscheid kunnen nemen.

In de tweede helft van mei kunt u een afspraak maken op een ‘afscheidsspreekuur’. Als u die dagen niet in de gelegenheid bent om dan een afspraak te maken, bent u van harte uitgenodigd om op de afscheidsreceptie te komen. Vermoedelijk zal dat zijn op donderdag 31 mei, op een nader te bepalen tijd en plaats. U kunt dan ook kennismaken met mevrouw De Haan en mevrouw Scheel. De aankondiging van de receptie zal gedaan worden in SGE Woensel, op de website en via onze nieuwsflits.

Met vriendelijke groeten,

H.W. van der MinneDelen

Informatie

Geplaatst
7 maart 2018

Onderwerp(en)
Uitgelicht
Laaggeletterheid
Laaggeletterheid
Geplaatst: 20 april 2018

1 op de 9 Nederlanders is laaggeletterd. Er komt steeds meer aandacht voor de problemen die laaggeletterden ervaren in het contact met zorgverleners. De communicatie is niet optimaal, waardoor laaggeletterdheid kan samenhangen met een slechte gezondheid. Een groep studenten van Fontys heeft in opdracht van SGE onderzoek gedaan hoe de zorg aan laaggeletterden kan worden verbeterd.

Spoed of niet?
Spoed of niet?
Geplaatst: 20 april 2018

Tim en Fatima hebben een zieke baby. Is dit een geval voor de huisartsenpost? Bekijk de filmpjes en ontdek wanneer iets spoed is. Twijfelt u? Gebruik dan de app: Moet ik naar de dokter.

Philips Health Watch
Philips Health Watch
Geplaatst: 18 april 2018

SGE heeft deelgenomen aan een onderzoek van Philips naar het gebruik van een horloge en app. In het project - met de naam PrimaCoach - hebben praktijkondersteuners van SGE en 25 patiënten met diabetes of hart- en vaatziekten deelgenomen. Gedurende 12 weken hebben zij een horloge gedragen. Het horloge meet fysieke activiteit, slaapactiviteit en hartslag.

Artikel in ED: 'Apotheek van de toekomst'
Artikel in ED: 'Apotheek van de toekomst'
Geplaatst: 17 april 2018

In het Eindhovens Dagblad van 17 april 2018 leest u een artikel over 'de apotheek van de toekomst'. "Op korte termijn worden de meeste geneesmiddelen niet meer verwerkt in de SGE apotheken, dit gebeurt op een grote voorraadlocatie op een industrieterrein. Hierdoor komt er voor de apothekersassistentes tijd vrij. Tijd die zij met veel liefde besteden aan de bezoekers in de apotheek."

Mantelzorg
Mantelzorg
Geplaatst: 16 april 2018

Mantelzorg geeft vaak veel voldoening. Maar de zorg kan ook zwaar zijn, zeker als u 24 uur per dag betrokken bent bij de zorg. Om uw zorgtaken wat te verlichten, zijn verschillende vormen van ondersteuning mogelijk. SGE heeft ze voor u op een rijtje gezet.

Praten met lotgenoten
Praten met lotgenoten
Geplaatst: 16 april 2018

Heeft u last van iets of heeft u een probleem dat u meer bezig houdt dan u lief is? Dan kan praten met een lotgenoot helpen. Via de stichting Zelfhulp Netwerk kunt u direct contact leggen met groepen lotgenoten op ruim 40 verschillende onderwerpen. Dit kan bijvoorbeeld zijn voor een verslaving, een chronische ziekte, een depressie, borstkanker, borderline, transseksualiteit, eetstoornis, mantelzorg of tal van andere onderwerpen.