Beste mensen,

Aan alle mooie dingen komt vroeg of laat een einde. Zo ook aan mijn werkzaamheden als huisarts. Op 30 mei 2018 zal ik mijn laatste spreekuur houden. Dan ga ik, na 36 jaar, stoppen met het huisartsenvak. Wij hebben in mevrouw De Haan en mevrouw Scheel twee enthousiaste opvolgers gevonden. In de komende maanden kunt u al kennis met ze maken. Ik heb er veel vertrouwen in dat zij de zorg voor uw gezondheid op een goede manier over gaan nemen.

Dit afscheid roept tegenstrijdige gevoelens bij mij op. Enerzijds verheug ik mij op de tijd die komt: ik zal dan de ruimte hebben voor al die dingen waar ik nu niet of onvoldoende aan toekom, zoals lezen, zeilen, fietsen en familie bezoek. Anderzijds zal ik het werk wel gaan missen en naast het werk ook degenen met wie ik samengewerkt heb. Maar het meest zal ik de contacten met mijn patiënten missen, met u dus. De verhalen en geschiedenissen die u mij toevertrouwd hebt, de gebeurtenissen en belevenissen (treurig of blij) die ik met u heb mogen meemaken. Ik neem bij mijn afscheid ‘een boek vol verhalen’ mee, warme herinneringen, een rijk bezit. Als u daar nog een bijdrage aan wilt leveren, bijvoorbeeld in de vorm van bepaalde herinneringen of een anekdote over dingen die wij samen hebben meegemaakt, dan zou ik het fijn vinden als u die op zou willen schrijven. Bij het afscheid zal er iemand zijn om eventuele brieven of teksten in ontvangst te nemen. Zo zou er een bundel verhalen kunnen ontstaan waar ik bijzonder blij mee zal zijn.

Rest mij nog de wens uit te spreken, dat het u allen goed gaat en in de toekomst goed zal blijven gaan. Mogelijk zie ik u nog in de komende maanden, zodat wij persoonlijk afscheid kunnen nemen.

In de tweede helft van mei kunt u een afspraak maken op een ‘afscheidsspreekuur’. Als u die dagen niet in de gelegenheid bent om dan een afspraak te maken, bent u van harte uitgenodigd om op de afscheidsreceptie te komen. Vermoedelijk zal dat zijn op donderdag 31 mei, op een nader te bepalen tijd en plaats. U kunt dan ook kennismaken met mevrouw De Haan en mevrouw Scheel. De aankondiging van de receptie zal gedaan worden in SGE Woensel, op de website en via onze nieuwsflits.

Met vriendelijke groeten,

H.W. van der MinneDelen

Informatie

Geplaatst
7 maart 2018

Onderwerp(en)
Uitgelicht
Zomerperiode
Geplaatst: 18 juli 2018

De zomerplanning van SGE Woensel is, naast vakantie van collega’s, door onverwacht ziekteverzuim van assistenten erg druk en krap geworden. Deze situatie resulteert in langere wachttijden aan de balie en aan de telefoon. Wilt u, indien mogelijk, met uw aanvraag voor een consult wachten tot uw eigen huisarts er is. Indien u toch een consult nodig heeft vragen we uw begrip voor enige wachttijd. Spoedindicaties gaan voor. Het team SGE Woensel doet alles wat mogelijk is om u te helpen.

Labuitslagen online inzien
Labuitslagen online inzien
Geplaatst: 11 juli 2018

Het is mogelijk om uw lab-uitslagen online in de te zien in het patiëntenportaal Mijngezondheid.net. Wilt u graag uw labuitslagen online inzien? Maak dit dan kenbaar bij aan uw huisarts. Dan maken we dit beschikbaar voor u.

Gratis Wifi voor u
Gratis Wifi voor u
Geplaatst: 10 juli 2018

Als u ons centrum bezoekt, kunt u vanaf nu gebruik maken van gratis Wifi. Het betreft een beveiligde wifi verbinding, uw gegevens worden versleuteld. U kiest het netwerk SGE Gasten en logt in met het wachtwoord WelkomBijSGE.

Inenting tegen baarmoederhalskanker
Inenting tegen baarmoederhalskanker
Geplaatst: 10 juli 2018

In het Eindhovens Dagblad leest u een artikel over inenting tegen baarmoederhalskanker. Het hoofd van het Rijksvaccinatieprogramma Hans van Vliet noemt het aantal mensen dat deelneemt aan de inenting tegen baarmoederhalskanker ‘schrikbarend laag': "Kanker is verschrikkelijk, die prik werkt en tóch nemen mensen hem niet".

Kosten en vergoedingen
Kosten en vergoedingen
Geplaatst: 10 juli 2018

Regelmatig krijgen we vragen over rekeningen, zorgkosten en vergoedingen. In dit artikel geven we graag antwoord op de meest gestelde vragen zoals: "Waarom betaal ik zelf de kosten voor aanvullend onderzoek wanneer de huisarts mij hiervoor verwijst?" en "Welke zorg krijg ik vergoed en welke niet?".

Steeds meer mensen zijn te dik
Steeds meer mensen zijn te dik
Geplaatst: 10 juli 2018

De helft van de 20-plussers heeft overgewicht. Ook veel kinderen zijn te zwaar. Overgewicht kunt u aanpakken met goede voeding en meer bewegen. Op vakantie is het wellicht verleidelijk om de teugels wat te laten vieren. Maar juist op vakantie kunt u prima beginnen met een gezonde leefstijl!